Wie staat er klaar om met mij aan de slag te gaan?

De verschillende partners die klaarstaan om met jou aan de slag te gaan zijn: trajectbegeleiders, leerkrachten, je ouders, medeleerlingen, administratieve medewerkers, schoonmaakpersoneel, jongerencoaches, stagementoren, werkplaatsbegeleiders, partners in de aanloopfase naar werk …