Info

Leren met clwBXL

Meer informatie over de algemene vakken, beroepsgerichte vorming en tewerkstelling op een werkplek.

Meer informatie over het voltijds engagement, werkgevers en partners.

Meer informatie over de jaarkalender en je uurrooster.

In onze missie en visie kom je meer te weten over hoe we streven naar plezier, creativiteit, vernieuwing, respect, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, persoonlijke ontwikkeling, maximale kansen en sociaal engagement.

Meer informatie over het gebouw, onze afdeling binnen Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck, de scholengroep, de inrichtende macht van de Stad Brussel, de rol van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest en de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap.

Meer informatie over Leerlingenbegeleiding, het CLB, de schoolraad en nog vele andere instellingen die ons centrum ondersteunen.