Vestiging

Het gebouw​

Het complex waarin vandaag het Centrum Leren & Werken gevestigd is, bestaat uit drie gebouwen die destijds eigendom waren van de Papeteries de Belgique. Aan de oorsprong van deze onderneming ligt de Papeterie Corneille De Ruysscher, die in 1899 werd omgevormd tot naamloze vennootschap en zelf de opvolger was van Maison Denies & De Ruysscher, een firma die grondstoffen leverde voor de papierindustrie.

Het succes van de groep, die twee productiefabrieken kocht in Lembeek en Ensival, leidde tot de overname van de Papeteries Anversoises en hun fabriek in Duffel. Er werd zelfs een distributiefiliaal geopend in Parijs. In Brussel bezette de onderneming een gebouwencomplex dat in 1905 gebouwd werd door E. van Acker en een uitbreiding kreeg tussen 1924 en 1927. Het gaat om een imposante vleugel in art-decostijl, ontworpen door Eugène Dhuicque, die uitgeeft in de Zespenningenstraat. De muren van het oorspronkelijke vierzijdige gebouw, waarachter een binnenkoer schuilgaat, worden geritmeerd door een geslaagde combinatie van smeedijzer en rode en witte baksteen. 

Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck (HIAF)

Het Centrum Leren & Werken (clwBXL) is een autonome afdeling van de hoofdschool (HIAF). Samen met de hoofdschool (TSO-BSO) en de afdeling Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) vormt het het clwBXL het beroeps- en technisch onderwijs van de stad Brussel op het vlak van Nederlandstalig onderwijs. Voeg daarbij het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls in Laken (ASO) en de totale Nederlandstalige structuur van de stad Brussel is gevormd voor het secundair onderwijs (SO).

De scholengroep

Tot de scholengroep behoren de bovengenoemde secundaire onderwijsinstellingen aangevuld met enkele andere belangrijke partners.

Stad Brussel

Dat betekent dat de burgemeester en de schepenen de inrichtende macht zijn van het centrum. De schepen van het Nederlandstalig onderwijs is mevrouw Ans Persoons. Het departement voor Nederlandstalig Onderwijs van de stad Brussel wordt geleid door de inspecteur-generaal mevrouw Sandra De Nies. We behoren tot de onderwijskoepel van onderwijsinstellingen voor Steden en Gemeenten (OVSG). Voor het centrum doen we vaak ook een beroep op de provinciale onderwijskoepel: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).

Hoofdstedelijk Brussels Gewest

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ondersteunt de Brusselse scholen en dit onder bevoegdheid van minister Sven Gatz. Het departement van de VGC, algemene directie Onderwijs & Vorming, subsidieert het centrum binnen verschillende projecten en het Onderwijscentrum Brussel (OCB).

Vlaamse Gemeenschap

Voor de regelgeving, organisatie en inspectie met betrekking tot onderwijs valt het centrum onder de Vlaamse Gemeenschap.  Dhr. Ben Weyts is viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Opleiding gevonden die je wil volgen?

Schrijf je in en dan maken we een afspraak in ons centrum zodat je onmiddellijk met ons aan de slag gaat.