Ondersteuning

Leerlingenbegeleiding

We ondersteunen onze leerlingen op verschillende vlakken en kiezen ondersteunede projecten om de leerlingen te motiveren om een op maat uitgestippeld leertraject te volgen.

Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB)

Voor diepgaande expertise steunen we op de kennis en ondersteuning van het CLB N-Brussel onder de vleugels van de algemene directie Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Abrusco

Abrusco informeert en begeleidt jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ambitieuze brusselse coach voor jongeren in Brussel: www.abrusco.be.

Youth at Risk (YAR)

YAR Vlaanderen biedt jongeren in moeilijkheden tussen 15 en 21 jaar een kans om hun leven weer op de sporen te krijgen: www.yarvlaanderen.be.

Politie – Brussel hoofdstad Elsene

Het politiekantoor in de buurt van clwBXL is gelegen aan de Kolenmarkt 30 – 1000 Brussel. De wijkinspecteur kan je op hetzelfde commissariaat bereiken.

Jeugdrechtbank

Het ondersteuningscentrum Jeugdzorg Brussel bevindt zich op het Leuvenseplein 12 (bus 3) – 1000 Brussel. Het omvat de Sociale dienst van de jeugdrechtbank Brussel.

Fedasil

Voor de opvang van asielzoekers kan je terecht in het Klein kasteeltje: www.fedasil.be/nl/klein-kasteeltje.

Vrienden van het Huizeke

VZW Vrienden van het Huizeke wil een bijdrage leveren tot armoedebestrijding door mensen die in armoede leven te betrekken bij het hele maatschappelijke gebeuren, de zelfredzaamheid van mensen die in armoede leven te bevorderen en met hen te streven naar meer kansen in de maatschappij. Vossenplein 23 – 1000 Brussel. Deze vzw heeft onder meer een interessante schoolpoortwerking. www.vriendenvanhethuizeke.be.

Digital 4 Youth

Op 31 juli richten DNS Belgium en Close the Gap samen Digital for Youth .be vzw op. Hiermee intensifiëren ze hun inspanningen om via PC Solidarity refurbished IT materiaal ter beschikking te stellen aan hen die het het hardst nodig hebben. De focus wordt verbreed naar steun aan projecten die gericht zijn op jongeren: www.digitalforyouth.be.

Schoolraad

In het centrumreglement merk je op dat er een schoolraad mee helpt om het centrum en de hoofdschool verder te ondersteunen met betrekking tot kwaliteit. Voortdurend willen we ons verbeteren en onze missie & visie in vraag stellen. De schoolraad zorgt voor die participatie en is onderverdeeld in:

  • Leerlingenraad
  • Pedagogische raad
  • Ouderraad

Opleiding gevonden die je wil volgen?

Schrijf je in en dan maken we een afspraak in ons centrum zodat je onmiddellijk met ons aan de slag gaat.