Leren

Wie kiest om studeren te combineren met deeltijds werken, kan zich bij ons in het Centrum Leren & Werken | Stad Brussel (clwBXL) inschrijven.

Je volgt naast de beroepsgerichte vorming (BGV) je algemene vorming (PAV met tweede taal Engels). Een opleiding in het Centrum Leren & Werken bestaat dus uit twee stromen: BGV + PAV met Engels.

In onze school kun je onderstaande deeltijdse beroepsopleidingen (dBSO) volgen:

 • Administratief medewerker
 • Winkelbediende
 • Machinaal houtbewerker
 • Plaatser binnenschrijnwerk
 • Kapper – Haarverzorging
 • Logistiek assistent in de ziekenhuizen
 • Verzorgende
 • Verzorgende/Zorgkundige
 • Residentieel Elektrisch Installateur
 • Medewerker Taverne-Snackbar

Algemene vakken

Project Algemene Vakken (PAV)

In het deeltijds onderwijs bestaan er geen “vakken” zoals in het voltijds onderwijs. Er wordt gewerkt rond thema’s die je wegwijs maken in de maatschappij. Voorbeelden van thema’s zijn: solliciteren, wonen, milieu, seksualiteit, de stad … PAV zal je eveneens ondersteunen bij het verwerven van competenties voor je beroepsopleiding. Naast leren op school hechten wij ook veel belang aan leren tijdens projecten buiten de centrummuren. Ook kan je elk schooljaar kiezen om deel te nemen aan buitenlandse reizen.

Afhankelijk van de graad waarin je zit kan je een getuigschrift behalen. Dit kan echter enkel en alleen uitgereikt worden wanneer je een certificaat van een beroepsopleiding (zie BGV) behaald hebt. Geen certificaat uit de beroepsopleiding is dus geen getuigschrift van een graad.

De mogelijke getuigschriften zijn:

 • Getuigschrift van de tweede graad
  Hiervoor moet je twee jaar na de 1e graad zitten (komt overeen met een 4e jaar voltijds onderwijs) en een certificaat van een opleiding behaald hebben.
 • Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad
  Hiervoor moet je vier jaar na de 1e graad zitten (komt overeen met een 6de jaar voltijds onderwijs) en een certificaat van een opleiding behaald hebben.
 • Diploma beroepssecundair onderwijs
  Hiervoor moet je vijf jaar na de 1e graad zitten (komt overeen met een 7de jaar voltijds) en een getuigschrift bezitten van de derde graad en een certificaat van een opleiding behaald hebben.

Je kunt deze getuigschriften behalen als je bewezen hebt dat je alle leerplandoelstellingen voor de verschillende graden in de algemene vorming hebt behaald

Engels als tweede taal

clwBXL zet in op taalbeleid. Naast de hoofdtaal (lees: instructietaal) Nederlands respecteren we de thuistaal van elke leerling. We ondersteunen de kennis in meer talen door actief Engels te promoten. Dit taalvak sluit aan bij de algemene vorming en omvat twee lesuren per week.

Beroepsgerichte vorming (BGV) + Tewerkstelling op een werkplek​

Belangrijk is dat je een werkplek hebt of vindt. De Beroepsgerichte Vorming (BGV) is pas zinvol met een tewerkstelling op een gelijkaardige werkplek van de gekozen opleiding.

Dit gaat over de beroepsopleiding die je gekozen hebt. Deze opleiding is modulair of lineair.

Bij de lineaire opleidingen kunnen geen deelcertificaten behaald worden, enkel een certificaat van de opleiding. Bovendien moet in de verzorgende beroepsopleiding de jongere een aantal uren presteren op de werkvloer om het certificaat te behalen.

Certificaat Logistiek assistent zorginstellingen: 250 uren alternerende* werkplekopleiding

Certificaat Verzorgende: 1200 uren alternerende* werkplekopleiding

Certificaat Verzorgende – zorgkundige: 300 uren alternerende* werkplekopleiding in de residentiële ouderenzorg of in een ziekenhuis.

*Alternerend betekent afwisselend leren & werken.

Bij de modulaire richtingen kan je per module een deelcertificaat behalen, als alle modules in de opleiding behaald zijn, dan behaal je het certificaat van de opleiding. Hiervoor moet je ook werken in een alternerende tewerkstelling. 

Hieronder de modules per opleiding:

Certificaat Administratief medewerker:

 • module postverwerking module onthaal
 • module telefonie
 • module ondersteunende taken
 • module administratief werk

Certificaat Administratief KMO-medewerker:

KMO: betekent Kleine Middelgrote Ondernemingen.
Eerst behaal je het certificaat Administratief medewerker (hierboven) en vervolgens vul je aan met

 • module aankoopadministratie
 • module ondersteunende boekhoudkundige taken
 • module verkoopadministratie

Certificaat Administratief Expeditie-medewerker:

Eerst behaal je het certificaat Administratief medewerker (twee hierboven) en vervolgens vul je aan met

 • module transportdocumenten
 • module klantendossier
 • module transportorganisatie

Certificaat Callcentermedewerker:

 • module telefonie
 • module callcenter

Certificaat Winkelbediende:

 • module klantencontact
 • module presentatiewerk
 • module kassa
 • module verkoop
 • module aanvuller

Je kan sneller een certificaat behalen doordat de opleiding Winkelbediende is opgedeeld in drie clusters:

 • Certificaat kassier
  • module klantencontact
  • module kassa
 • Certificaat verkoper
  • module klantencontact
  • module presentatiewerk
  • module verkoop
 • Certificaat aanvuller
  • module klantencontact
  • module presentatiewerk
  • module aanvuller

Certificaat Machinaal houtbewerker:

 • module manuele houtbewerking
 • module machinale houtbewerking
 •  

Certificaat Plaatser binnenschrijnwerk:

 • module manuele houtbewerking
 • module plaatsing binnenschrijnwerk
 •  

Certificaat Residentieel Elektrotechnisch Installateur:

 • module ruwbouwwerken elektriciteit residentieel
 • module montagewerken elektriciteit residentieel
 • module installatiewerken elektriciteit residentieel
 • module verdeelbord elektriciteit residentieel
 • module inbedrijfstelling elektriciteit residentieel

Certificaat Medewerker snackbar – taverne:

 • module snackbar-taverne
 • module sneldienstrestauratie

Certificaat kapper:

 • module basis make-up en basis manicure
 • module blijvende omvormingen
 • module gelegenheidskapsels
 • module haarverzorging
 • module kleuringen
 • module onthaal klanten kapsalon
 • module pruiken, haarstukken en –verlengingen
 • module scheren en knippen baard
 • module snitten
 • module tijdelijke omvormingen

Opleiding gevonden die je wil volgen?

Schrijf je in en dan maken we een afspraak in ons centrum zodat je onmiddellijk met ons aan de slag gaat.